Olha Bosak Management Consulting надає послуги в сфері управлінського консалтингу, стратегічних комунікацій й інвестиційного консалтингу клієнтам, що працюють у приватному та публічному секторах.

Діяльність фокусується на зменшення ризиків і створення конкурентних переваг через розробку стратегії розвитку та налагодження зв’язків з головними зацікавленими сторонами, а також міжнародних зв’язків. Надані консультаційні послуги сприяють зростанню бізнесу, пожвавленню ділової активності та ефективному позиціонуванню компанії на ринку.

Ольга Босак стартувала зі своєю консалтинговою справою у вересні 2013 року. Німецька компанія GIZ, у якій вона працювала, стала її першим клієнтом. Працюючи з GIZ Ольга Босак ініціювала і координувала запуск проекту «Український фінансовий діалог», який був важливим інструментом для посилення публічного діалогу та співпраці між органами управління державними фінансами, політикумом, бізнесом та широкою громадськістю. У листопаді 2013 року Ольга Босак підписала контракт з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка об’єднує країни з високим рівнем доходів задля стимулювання економічного прогресу та світової торгівлі. Як Консультант ОЕСР в Україні, Ольга Босак надавала місцеву консультаційну підтримку для проекту «Стратегія підвищення конкурентоспроможності України» (цільові сектори: сільське господарство, альтернативні джерела енергії та енергоефективність, машинобудування) та проекту «Впровадження схем гарантування кредиту». Ольга Босак працювала над підвищенням обізнаності про діяльність ОЕСР в Україні та побудовою сильної і широкої мережі місцевих партнерів та зацікавлених сторін.

У 2014 році Ольга Босак також надавала консультаційні послуги Adam Smith International. На початку 2015 року приєдналася до проекту команди Deloitte з реформування сектору природного газу, надаючи консультаційні послуги для покращення перспектив інвестицій в нафтогазовий сектор України. Ініціювала проведення спеціалізованого форуму «Український нафтогазовий діалог» та була модератором обговорення плану дій для українського газового сектору.

Ольга Босак працювала з численними міжнародними організаціями, з державними установами і великими компаніями в Україні та за кордоном. Ініціювала і реалізовувала проекти на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Послуги:

Розробка та реалізація стратегії
Трансформація моделі бізнесу
Оптимізація бізнес-процесів
Вдосконалення організаційної структури
Реорганізація та корпоратизація
Маркетинговий аналіз та планування
Позиціонування компанії на ринку
Розробка іміджевих та інформаційних компаній
Налагодження зв’язків з державними установами
Налагодження зв’язків з інвесторами
Пошук партерів та вихід на зовнішні ринки

Сектори:

Альтернативна енергетика
Нафтогазовий сектор
Природні ресурси
Інфраструктура
Агробізнес
Фітнес та велнес
Мистецтво і дизайн
Реформи державного сектора